Kunstzinnige therapie.


In de kunstzinnige therapie zijn er verschillende vakgebieden, zoals beeldend, muziek of beweging.
Bij mij kun je de beeldende kunstzinnige therapie volgen.
Ervaring met tekenen, boetseren of schilderen is niet noodzakelijk.


Kunstzinnige therapie heeft zijn oorsprong in de antroposofische gezondheidszorg, welke is bedoeld als een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg en die te gebruiken is als een aanvullend diagnostisch model.
Bij ziekte is er een verstoring tussen geest en ziel enerzijds en het fysiek lichaam anderzijds.
Door gerichte opdrachten werk je aan het op nieuw in harmonie komen.

mammoetDoor zelf je eigen innerlijk in beeld te brengen, kan dit beeld je inzicht in je zelf verschaffen.
Je bent op kunstzinnige wijze in gesprek met je zelf, waardoor het als het ware werkt als een spiegel.
Hierdoor wordt het mogelijk met de verworven inzichten verdere stappen te zetten in je ontwikkeling.De behoefte om uitdrukking te geven aan onze gevoelens is een menselijke eigenschap, om aan onszelf en anderen iets te laten zien van die gevoelens door b.v.. een tekening of een mooi lied, waarin we een opgedane ervaring, dus iets van onze zielestemming tot uitdrukking brengen
(Hierbij denk ik aan de mooie grottekeningen waarbij met een eenvoudige, maar zeer krachtige lijnen dieren zijn neer gezet door onze voorouders.

 

Onze zintuigen ontwaken door de kleuren, de vormen, de geluiden en de geuren om ons heen, door aandachtsvol hier weer mee om te leren gaan komen de elementen in de natuur en in de kunst weer tot leven.
Door je innerlijk in beeld te brengen, kun je tot inzichten komen en hiermee ondersteun je je zelf.
Spanningen kunnen er voor zorgen dat je niet meer open staat voor de omgeving.
Je kent het wel. Je komt voor het eerst op een plaats tijdens een vakantie waar je nog nooit eerder bent geweest en je ziet een waterval die een overweldigende indruk op je maakt.
Ik noem deze ervaring omdat we bij ontspanning vaak meer open en opmerkzaam zijn op de omgeving waarin we ons bevinden.
Als je na de vakantie je belevenissen deelt met een ander en de waterval komt ter sprake, dan zit het beeld van de waterval weer in je herinnering.
Maar: het kan ook zijn dat je je helemaal niets meer herinnert...
Door te leren ontspannen en iets anders bij jezelf aan te spreken, kom je beter en evenwichtiger in je leven te staan.