Wat is kunstzinnige therapie?

In de kunstzinnige therapie wordt gewerkt met beeldende materialen zoals verf om te schilderen, potloden om te tekenen en klei om te kunnen boetseren.
Dat betekent, dat de materialen waarmee gewerkt wordt, het gereedschap zijn voor de therapie.
Zoals bij een psychotherapie het gesprek het gereedschap is.

vorm02

Kleur, klank, vorm en beweging en ritme hebben allen een specifieke werking op lichaam en ziel.
Kunstzinnige therapie kan ondersteunend werken bij ziekte en/of levensfase-, of ontwikkelingsproblemen.
Door nieuwe stappen te zetten in je eigen kunstzinnige proces en hierbij je eigen scheppende vermogens aan te spreken, kun je een stap maken in je persoonlijke ontwikkeling.
In de kunstzinnige therapie kan een weg van impressieve of een expressieve manier van werken worden gevolgd, dit is afhankelijk van de hulpvraag en de problematiek.
In de kunstzinnige therapie kunnen veranderings-, of genezingsprocessen in gang worden gezet die je ondersteunen om meer grip op je leven te krijgen.